Przemyśl, zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych

Te prace prowadziliśmy w charakterze podwykonawcy inwestycji „Zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych Przemyśl 287K, 289K, 290 – KGZ Przemyśl Zachód”

  Obejmowały one takie zadania jak:

   • budowa początkowego wyposażenia gazociągów przy głowicach odwiertów Przemyśl 287K, 289K, 290,
   • budowa gazociągów technologicznych o średnicach nominalnych do 150mm,
   • budowa rurociągów metanolu,
   • budowa rurociągów gazoliny,
   • budowa rurociągów wody złożowej,
   • budowa zbiornika technologicznego gazoliny o pojemności 25m3 z punktem nalewczym NO,
   • budowa zbiornika technologicznego metanolu o pojemności 6m3 z punktem nalewczym NO,
   • budowa instalacji napełniania dawkowników metanolu,
   • budowa instalacja niskotemperaturowej separacji gazu,
   • budowa niskoparametrowej sieć grzewczej,
   • budowa kontener dyżurki z węzłem sanitarnym,
   • budowa fundamentów, podestów obsługowych, estakad, podpór pod urządzenia i instalacje technologiczne,
   • budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych, ogrodzenie ośrodka z elementami zabezpieczenia,
   • budowa drogi dojazdowaj do ośrodka zbioru gazu,
   • budowa stacji gazowej pomiarowej w obudowie kontenerowej, złożona m.in.: z filtrów gazu, odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia z aparaturą kontrolno – pomiarową,
   • budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia wraz z armaturą,
   • budowa zespołów zaporowo – upustowym średnicy nominalnej 150mm
   • budowę obiektów liniowych (na trasie z Ośrodka Zbioru Gazu do stacji gazowej pomiarowej): gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej 150mm, długość około 2km wraz z infrastrukturą,

   MetalNaft

   Strona główna

   Oferta

   O firmie

   Realizacje

   Aktualności

   Kontakt

   Nasz zespół

   Certyfikaty

   Więcej wiadomości

   Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

   Nazwa funduszu: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

   Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

   Wsparcie w związku z epidemią COVID-19

   Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia...

   Przemyśl, zagospodarowanie odwiertu

   Będąc głównym wykonawcą inwestycji „Zagospodarowanie odwiertu Przemyśl 281K – KGZ Maćkowice”...

   Przeworsk, zagospodarowanie odwiertów

   Będąc głównym wykonawca zadania „Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 17,18 i 19K. KGZ Jarosław”...

   Instalacja granulacji siarki – Siarkopol

   Obsługując tę inwestycję jako podwykonawca, wykonywaliśmy zadanie inwestecyjne "Instalacja...

   Siedleczka, zagospodarowanie odwiertów gazowych

   Te prace wykonywaliśmy jako główny wykonawca. Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie odwiertów...

   Zalesie, zagospodarowanie odwiertów gazowych

   Jako główny wykonawca zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Zalesie 2, 21 –...

   Dotacje

   Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg norm PN-EN ISO 14001:2005 w ZPHU...

   Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

   Firma wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania: jakości, ochrony środowiska,...

   Gazela Biznesu dla METALNAFT

   W czwartek 8 marca 2012 w Teatrze im. J. Słowackiego odbyła się uroczysta gala „Gazele Biznesu...

   Zapraszamy

   38-451 Równe,
   ul.Kopalniana 7

   Od poniedziałku do piątku:
   8:00 – 16:00

   Soboty:
   8:00 – 14:00

   Dojazd