Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Firma wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania: jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy spełniający wymagania norm: PN-ISO 9001, PN-ISO 14001, PN-N-18001.

Wdrożenie systemu zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą UDT-CERT.

Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania daje możliwość skutecznego reagowania na wystąpienie ewentualnych zagrożeń poprzez zaplanowane działania korygujące lub zapobiegawcze.

MetalNaft

Strona główna

Oferta

O firmie

Realizacje

Aktualności

Kontakt

Nasz zespół

Certyfikaty

Więcej wiadomości

Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa funduszu: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Wsparcie w związku z epidemią COVID-19

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia...

Przemyśl, zagospodarowanie odwiertu

Będąc głównym wykonawcą inwestycji „Zagospodarowanie odwiertu Przemyśl 281K – KGZ Maćkowice”...

Przeworsk, zagospodarowanie odwiertów

Będąc głównym wykonawca zadania „Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 17,18 i 19K. KGZ Jarosław”...

Instalacja granulacji siarki – Siarkopol

Obsługując tę inwestycję jako podwykonawca, wykonywaliśmy zadanie inwestecyjne "Instalacja...

Siedleczka, zagospodarowanie odwiertów gazowych

Te prace wykonywaliśmy jako główny wykonawca. Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie odwiertów...

Przemyśl, zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych

Te prace prowadziliśmy w charakterze podwykonawcy inwestycji „Zagospodarowanie odwiertów...

Zalesie, zagospodarowanie odwiertów gazowych

Jako główny wykonawca zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Zalesie 2, 21 –...

Dotacje

Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg norm PN-EN ISO 14001:2005 w ZPHU...

Gazela Biznesu dla METALNAFT

W czwartek 8 marca 2012 w Teatrze im. J. Słowackiego odbyła się uroczysta gala „Gazele Biznesu...

Zapraszamy

38-451 Równe,
ul.Kopalniana 7

Od poniedziałku do piątku:
8:00 – 16:00

Soboty:
8:00 – 14:00

Dojazd