Zalesie, zagospodarowanie odwiertów gazowych

Jako główny wykonawca zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Zalesie 2, 21 – KGZ Zalesie” wykonywaliśmy prace w zakresie:

  a) budowa budynków kontenerowych:

  • węzłów redukcyjno-pomiarowych wraz z instalacją energetyczną, wentylacyjną i technologiczną,
  • tabletkowej instalacji osuszania gazu z filtrem gazu i zbiornikiem skroplin V = 2 m³,
  • stacji gazowej I stopnia z instalacją nawaniania gazu,
  • kotłowni do podgrzewania gazu przed redukcją ciśnienia, rozdzielni elektrycznej i AKPiA oraz przygotowania powietrza,

  b) budowa:

  • zbiornika magazynowego wody złożowej z nalewakiem,
  • odgazowywacza wody złożowej,
  • zbiornika do syfonowania,
  • gazociągów wysokiego ciśnienia, rurociągów wody złożowej i rurociągów łączących poszczególne urządzenia technologiczne,
  • sieci grzewczej technologicznej,
  • instalacji technologicznych gazu, wody złożowej, medium sterowniczego,
  • układu zaporowo-upustowego,
  • przyłącza gazu opałowego ś/c (dla potrzeb kotłowni technologicznej),
  • ogrodzenia OZG pełnego w konstrukcji żelbetowej (z prefabrykatów żelbetonowych),
  • wiaty na odpady stałe,
  • wiaty na butle do celów technologicznych,
  • estakad w konstrukcji stalowej pod rurociągi międzyobiektowe i korytka energetyczne,
  • fundamentów pod urządzenia technologiczne,
  • zjazdu indywidualnego, placu manewrowego z drogą wewnętrzną,
  • placów technologicznych,
  • chodników,
  • masztu radiotelefonu,
  • kanalizacji deszczowej,
  • zbiornika ziemnego do odparowywania wód opadowych o pojemności użytkowej 150 m³,
  • dwóch podziemnych zbiorników ppoż. o pojemności całkowitej 100 m³,
  • instalacji oświetleniowej i odgromowej wraz z oświetleniem terenu,

  MetalNaft

  Strona główna

  Oferta

  O firmie

  Realizacje

  Aktualności

  Kontakt

  Nasz zespół

  Certyfikaty

  Więcej wiadomości

  Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  Nazwa funduszu: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

  Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

  Wsparcie w związku z epidemią COVID-19

  Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia...

  Przemyśl, zagospodarowanie odwiertu

  Będąc głównym wykonawcą inwestycji „Zagospodarowanie odwiertu Przemyśl 281K – KGZ Maćkowice”...

  Przeworsk, zagospodarowanie odwiertów

  Będąc głównym wykonawca zadania „Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 17,18 i 19K. KGZ Jarosław”...

  Instalacja granulacji siarki – Siarkopol

  Obsługując tę inwestycję jako podwykonawca, wykonywaliśmy zadanie inwestecyjne "Instalacja...

  Siedleczka, zagospodarowanie odwiertów gazowych

  Te prace wykonywaliśmy jako główny wykonawca. Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie odwiertów...

  Przemyśl, zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych

  Te prace prowadziliśmy w charakterze podwykonawcy inwestycji „Zagospodarowanie odwiertów...

  Dotacje

  Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg norm PN-EN ISO 14001:2005 w ZPHU...

  Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  Firma wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania: jakości, ochrony środowiska,...

  Gazela Biznesu dla METALNAFT

  W czwartek 8 marca 2012 w Teatrze im. J. Słowackiego odbyła się uroczysta gala „Gazele Biznesu...

  Zapraszamy

  38-451 Równe,
  ul.Kopalniana 7

  Od poniedziałku do piątku:
  8:00 – 16:00

  Soboty:
  8:00 – 14:00

  Dojazd