Przeworsk, zagospodarowanie odwiertów

Będąc głównym wykonawca zadania „Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 17,18 i 19K. KGZ Jarosław” odpowiadaliśmy za wykonanie:

Obejmowały one takie zadania jak:

  • Uzbrojenie początkowe gazociągów kopalnianych.
  • Gazociągi kopalniane z metanolociągami.
  • Gazociąg przesyłowy DN80 z kanalizacją światłowodową.
  • Stacja pomiarowa gazu.
  • Gazociąg zdawczy DN80.
  • Kanalizacja sanitarna. Przyłącz wodociągowy.
  • Zasilanie w energię elektryczną OZG przy odwiercie P-17 ze stacją TRAFO.
  • Drogi dojazdowe do odwiertów P-18 i P-19k.
  • Węzły redukcyjno-pomiarowe.
  • Osuszanie gazu – instalacja adsorpcyjna.
  • Blok zbiornika buforowego i syfonowania. Blok magazynowania wody złożowej.
  • Instalacja gazu ekshalacyjnego odwiertu Przeworsk 14.
  • Stacja SRP gazu opałowego i ekshalacyjnego z nawanianiem.
  • Pompownia metanolu z magazynem.
  • Sieć grzewcza technologiczna.
  • Rurociągi międzyobiektowe.
  • Zbiornik wód opadowych.
  • Kontener zaplecza technicznego.
  • Oświetlenie Ośrodka.
  • Linie kablowe zasilające i sterowanie.
  • Wiata na odpady stałe.
  • Maszt radiowy i łączność radiowa.
  • Ogrodzenie ośrodka.

  MetalNaft

  Strona główna

  Oferta

  O firmie

  Realizacje

  Aktualności

  Kontakt

  Nasz zespół

  Certyfikaty

  Więcej wiadomości

  Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  Nazwa funduszu: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

  Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

  Wsparcie w związku z epidemią COVID-19

  Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia...

  Przemyśl, zagospodarowanie odwiertu

  Będąc głównym wykonawcą inwestycji „Zagospodarowanie odwiertu Przemyśl 281K – KGZ Maćkowice”...

  Instalacja granulacji siarki – Siarkopol

  Obsługując tę inwestycję jako podwykonawca, wykonywaliśmy zadanie inwestecyjne "Instalacja...

  Siedleczka, zagospodarowanie odwiertów gazowych

  Te prace wykonywaliśmy jako główny wykonawca. Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie odwiertów...

  Przemyśl, zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych

  Te prace prowadziliśmy w charakterze podwykonawcy inwestycji „Zagospodarowanie odwiertów...

  Zalesie, zagospodarowanie odwiertów gazowych

  Jako główny wykonawca zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Zalesie 2, 21 –...

  Dotacje

  Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg norm PN-EN ISO 14001:2005 w ZPHU...

  Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  Firma wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania: jakości, ochrony środowiska,...

  Gazela Biznesu dla METALNAFT

  W czwartek 8 marca 2012 w Teatrze im. J. Słowackiego odbyła się uroczysta gala „Gazele Biznesu...

  Zapraszamy

  38-451 Równe,
  ul.Kopalniana 7

  Od poniedziałku do piątku:
  8:00 – 16:00

  Soboty:
  8:00 – 14:00

  Dojazd