Siedleczka, zagospodarowanie odwiertów gazowych

Te prace wykonywaliśmy jako główny wykonawca. Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Siedleczka 2 i Białoboki 1 oraz podłączenie odwiertu Siedleczka 3 – KGZ Krasne” składało się z poniższych prac:
 • wyposażenie napowierzchniowe odwiertu Siedleczka 2,
 • droga dojazdowa i plac manewrowy do S-2,
 • wyposażenie napowierzchniowe odwiertu Siedleczka 3,
 • droga dojazdowa i plac manewrowy do S-3,
 • gazociąg kopalniany DN50 wraz z metanolociągiem DN15 od odwiertu Siedleczka 2,
 • gazociąg kopalniany DN50 wraz z metanolociągiem DN 15 od odwiertu Siedleczka 3,
 • gazociąg zdawczy DN80 MOP63,
 • ochrona katodowa gazociągów,
 • instalacja gazowa wysokiego ciśnienia dla węzła redukcyjno-pomiarowego S-2 wraz ze spustem wody złożowej z OW-205 dla ciśnienia class 900,
 • instalacja gazowa wysokiego ciśnienia dla węzła redukcyjno-pomiarowego S-3 dla ciśnienia class 1500,
 • instalacja gazowa wysokiego ciśnienia dla węzła redukcyjno-pomiarowego B-1 wraz ze spustem wody złożowej z OW-105 dla ciśnienia PS100,
 • instalacja wody złożowej wysokiego ciśnienia PS63,
 • instalacja wody złożowej wysokiego ciśnienia class 1500.
 • instalacja wody złożowej niskiego ciśnienia PS10.
 • instalacja gazu opałowego z ODG-910 dla ciśnienia PS10,
 • instalacja gazu opałowego dla ciśnienia PS 0,4 dla zasilania kotłowni,
 • instalacja stacji pomiarowej gazu,
 • tłocznia metanolu z magazynem oraz detekcją metanolu,
 • sprężarkownia powietrza sterowniczego z siecią powietrza sterowniczego PS10,
 • sieć grzewcza technologiczna PS10,
 • kotłownia technologiczna – OZG Siedleczka,
 • budynek kontenerowy techniczny,
 • budynek kontenerowy tłoczni metanolu,
 • budynek kontenerowy stacji pomiarowej gazu,
 • wiata na odpady,
 • fundamenty pod urządzenia technologiczne,
 • ogrodzenie OZG Siedleczka,
 • instalacja odgromowa i uziemienia – OZG Siedleczka,
 • kanalizacja sanitarną,
 • przyłącz wodociągowy,
 • odprowadzenie wód opadowych,
 • droga dojazdowa i drogi wewnętrzne – OZG Siedleczka.

MetalNaft

Strona główna

Oferta

O firmie

Realizacje

Aktualności

Kontakt

Nasz zespół

Certyfikaty

Więcej wiadomości

Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa funduszu: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Wsparcie w związku z epidemią COVID-19

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia...

Przemyśl, zagospodarowanie odwiertu

Będąc głównym wykonawcą inwestycji „Zagospodarowanie odwiertu Przemyśl 281K – KGZ Maćkowice”...

Przeworsk, zagospodarowanie odwiertów

Będąc głównym wykonawca zadania „Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 17,18 i 19K. KGZ Jarosław”...

Instalacja granulacji siarki – Siarkopol

Obsługując tę inwestycję jako podwykonawca, wykonywaliśmy zadanie inwestecyjne "Instalacja...

Przemyśl, zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych

Te prace prowadziliśmy w charakterze podwykonawcy inwestycji „Zagospodarowanie odwiertów...

Zalesie, zagospodarowanie odwiertów gazowych

Jako główny wykonawca zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Zalesie 2, 21 –...

Dotacje

Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg norm PN-EN ISO 14001:2005 w ZPHU...

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Firma wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania: jakości, ochrony środowiska,...

Gazela Biznesu dla METALNAFT

W czwartek 8 marca 2012 w Teatrze im. J. Słowackiego odbyła się uroczysta gala „Gazele Biznesu...

Zapraszamy

38-451 Równe,
ul.Kopalniana 7

Od poniedziałku do piątku:
8:00 – 16:00

Soboty:
8:00 – 14:00

Dojazd