Wsparcie w związku z epidemią COVID-19

Wsparcie w związku z epidemią COVID-19

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa została udzielona na podstawie...
Przemyśl, zagospodarowanie odwiertu

Przemyśl, zagospodarowanie odwiertu

Będąc głównym wykonawcą inwestycji „Zagospodarowanie odwiertu Przemyśl 281K – KGZ Maćkowice” wykonaliśmy: Budowa początkowego uzbrojenia gazociągu przy odwiercie Przemyśl-281K. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej DN50 od odwiertu P-281K do...
Przeworsk, zagospodarowanie odwiertów

Przeworsk, zagospodarowanie odwiertów

Będąc głównym wykonawca zadania „Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 17,18 i 19K. KGZ Jarosław” odpowiadaliśmy za wykonanie: Obejmowały one takie zadania jak: Uzbrojenie początkowe gazociągów kopalnianych. Gazociągi kopalniane z metanolociągami. Gazociąg przesyłowy...
Instalacja granulacji siarki – Siarkopol

Instalacja granulacji siarki – Siarkopol

Obsługując tę inwestycję jako podwykonawca, wykonywaliśmy zadanie inwestecyjne “Instalacja granulacji siarki – Siarkopol”. Jego zakres obejmował budowa rurociągów siarki do rozładunku budowa rurociągów technologicznych siarki budowa rurociągów pary i...
Siedleczka, zagospodarowanie odwiertów gazowych

Siedleczka, zagospodarowanie odwiertów gazowych

Te prace wykonywaliśmy jako główny wykonawca. Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Siedleczka 2 i Białoboki 1 oraz podłączenie odwiertu Siedleczka 3 – KGZ Krasne” składało się z poniższych prac: wyposażenie napowierzchniowe odwiertu Siedleczka 2,...