Przemyśl, zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych

Przemyśl, zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych

Te prace prowadziliśmy w charakterze podwykonawcy inwestycji „Zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych Przemyśl 287K, 289K, 290 – KGZ Przemyśl Zachód” Obejmowały one takie zadania jak: budowa początkowego wyposażenia gazociągów przy głowicach odwiertów Przemyśl...
Zalesie, zagospodarowanie odwiertów gazowych

Zalesie, zagospodarowanie odwiertów gazowych

Jako główny wykonawca zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Zalesie 2, 21 – KGZ Zalesie” wykonywaliśmy prace w zakresie: a) budowa budynków kontenerowych: węzłów redukcyjno-pomiarowych wraz z instalacją energetyczną, wentylacyjną i...
Dotacje

Dotacje

Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg norm PN-EN ISO 14001:2005 w ZPHU METALNAFT ”w ramach działania 4.1 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 został współfinansowany przez UnięEuropejską ze środków...
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Firma wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania: jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy spełniający wymagania norm: PN-ISO 9001, PN-ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożenie systemu zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę...
Gazela Biznesu dla METALNAFT

Gazela Biznesu dla METALNAFT

W czwartek 8 marca 2012 w Teatrze im. J. Słowackiego odbyła się uroczysta gala „Gazele Biznesu 2011” podczas której wręczono nagrody przedsiębiorcom z województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wziął w niej udział marszałek Marek Sowa. Gazele...